Ta körkort

Utbildning för personbil (B)

Målet för din körkortsutbildning hos oss är självklart ditt körkort!

Utbildningen innehåller olika moment som alla tillsammans hjälper dig att bli en säker förare, samt förbereda dig inför Trafikverkets kunskapsprov och körprov.

Yvonnes trafikskola har en egen undervisningsplan som används i utbildningen. Denna har sin grund i Trafikverkets kursplan och är anpassad att passa trafikskolans övningsområden samt undervisningsfilosofi.  Undervisningsplanen är godkänd av Transportstyrelsen.

Utbildningsplanens moment skall alla genomföras. Antalet moment per lektion eller lektioner per moment varierar med din förmåga, tidigare erfarenhet, om du kör privat med en handledare samt om du är förberedd teoretiskt inför momenten.

De stora huvudmomenten som undervisas är:

  • Manövrering av bilen inklusive parkering
  • Säkerhetskontroller
  • Mindre samhälle
  • Landsväg
  • Tät stadstrafik
  • Motorväg

Dessa moment innehåller flera undermoment som alla tillsammans hjälper dig att uppfylla momentets syfte.

Hjälp att ta körkort

Första steget på vägen till körkortet är att ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.

Där fyller du elektroniskt i din hälsodeklaration. Därefter måste du komplettera med ditt synintyg som utförs av behörig optiker. Det går också bra att ringa till Transportstyrelsen på tel: 0771-81 81 81.

Du kommer få ett beslut om körkortstillstånd hemskickat per post och då kan du som beviljats tillståndet börja övningsköra på trafikskolan. Körkortstillståndet är giltigt i fem år.
Innan du får körkortstillståndet hemskickat kan du börja läsa körkortsteori. När du sedan sätter dig i bilen har du redan en större förståelse för bilen och trafiken.

Kontakta oss på Yvonnes så hjälper vi dig att komma igång!
För att läsa mer om körkortstagande är Trafikverket en bra sida att besöka.

Vi bygger upp Dina färdigheter från grunden och steg för steg uppnår du den självständighet som krävs för att bli en säker bilförare.
Yvonnes trafikskola erbjuder dig även körkort för automatväxlad bil.

Varför körkort för automat?

Den största fördelen med körkort för automat är att det är lättare att ta än ett vanligt körkort. Det går oftast snabbare tidsmässigt och blir således billigare. En bil som inte har kopplingspedal räknas som automatväxlad. Det kan vara bra att veta att trenden går mot att en allt större andel av bilarna är automatväxlade.

Om du har automatkort kan du alltid komplettera och ta manuellt körkort senare när du har mer körvana.