Prislista

Prislista från och med 2021-04-12

Körlektioner

Testlektion á 40 min 460 kr (endast nya elever)

Körlektion 40 min  550 kr

10 Körlektioner, förköp  5300 kr Rabatt 200 kr
20 Körlektioner, förköp 10300 kr Rabatt 700 kr

Paketpris

Startpaket 1:
10 körlektioner, bokpaket, teorikurs & dataövningar  7 650 kr Rabatt 700 kr
Startpaket 2:
10 körlektioner, bokpaket, dataövningar, teorikurs & Riskettan 8 250 kr Rabatt 800 kr

Teori

Teorikurs 5 tillfällen á 2 timmar 1600 kr 

Teoripaket : bokpaket, teorikurs och dataövningar 2550 kr Rabatt 300 kr


Komplett bokpaket  650 kr
Dataövningar 600 kr
Enskild teorilektion 40 min 460 kr
Förköp 6 st enskilda teorilektioner 2 600 kr Rabatt 160 kr
Förköp 10 st enskilda teorilektioner 4 200 kr Rabatt 400 kr
Inläsningstjänst (ljudfil till bok) 100 kr

Viktig information: Vid alla köp av förskottspaket är giltighetstiden 2 år. Utnyttjas inte lektionerna

inom den perioden från och med betalningens datum upphör lektionerna att gälla. 

Riskettan och Handledarutbildning

Risk 1: 700 kr (vardag)/ 900 kr(helg)

Risk 2: (vi hjälper till att boka när det är dags) 2100 kr

Introduktionsutbildning inkl. 1 kursmaterial/grupp 550 kr/deltagare

Körprov

Ansökan om förlängt teoriprov/tolkprov/muntligt prov 380 kr 
Utredning ordavkodning och läshastighet 1 800 kr   
(Krävs om du inte har tex dyslexiutredning sedan tidigare)

Körprov med trafikskolans bil (inklusive uppvärmningslektion 40min) 1 900 kr
Skolan bokar utifrån personlig utbildningsplan 
(Trafikverket debiterar avgift separat)

Betalning och avbokning
Observera att ALLA lektioner skall betalas senast vid lektionstillfället.
Återbud skall lämnas senast kl. 13.00 vardagen innan, annars debiteras lektionen.