Prislista

Prislista 2019 

Gäller från och med 1/7-2019

 

Körlektioner

Körlektion 40 min  540 kr
 
10 Körlektioner, förköp  5100 kr                       Rabatt 300 kr 
20 Körlektioner, förköp   10100 kr                    Rabatt 700 kr 

Paketpris

Startpaket 1: 10 körlektioner, bokpaket, teorikurs & dataövningar  7 500 kr
Rabatt 700 kr
Startpaket 2: 10 körlektioner, bokpaket, dataövningar, teorikurs & Riskettan 8 100 kr  
Rabatt 700 kr

Teori

Teoripaket : bokpaket, teorikurs och dataövningar 2500 kr
Rabatt 400 kr
Komplett bokpaket 600 kr
Dataövningar 600 kr
Enskild teorilektion 40 min 460 kr
Förköp 6 st enskilda teorilektioner 2 600 kr
Rabatt 160 kr                                                                                                                                                                                                                                                       Förköp 10 st enskilda teorilektioner 4 200 kr
Rabatt 400 kr

Inläsningstjänst (ljudfil till bok) 100   kr

Riskettan och Handledarutbildning

Risk 1: 650 kr

Risk 2: (vi hjälper till att boka när det är dags) 1 900 kr

Introduktionsutbildning inkl. 1 kursmaterial/grupp 550 kr/500 kr/deltagare  

Körprov

Ansökan om förlängt teoriprov/tolkprov/muntligt prov 370 kr 
Utredning ordavkodning och läshastighet 1 600 kr   
(Krävs om du inte har tex dyslexiutredning sedan tidigare)

Körprov med trafikskolans bil (inklusive uppvärmningslektion 40min) 1 600 kr
Skolan bokar utifrån personlig utbildningsplan                              
(Trafikverket debiterar avgift separat)

 

Betalning och avbokning
Observera att ALLA lektioner skall betalas senast vid lektionstillfället.
Återbud skall lämnas senast
 kl. 13.00 dagen innan, annars debiteras lektionen.
Paketen samt dataövningarna gäller 1 år från inköpsdatum.