Prislista

Prislista 2020

Gäller från och med 2020-11-23

 

Körlektioner

Testlektion á 80 min 490 kr (Gäller endast nya elever)

Varav 20 min feedback/utbildningsplan

Körlektion 40 min  540 kr
 
10 Körlektioner, förköp  5100 kr Rabatt 300 kr 
20 Körlektioner, förköp 10100 kr Rabatt 700 kr 

Paketpris

Startpaket 1:
10 körlektioner, bokpaket, teorikurs & dataövningar  7 500 kr Rabatt 700 kr
Startpaket 2:
10 körlektioner, bokpaket, dataövningar, teorikurs & Riskettan 8 100 kr Rabatt 700 kr

Teori

Teorikurs 5 tillfällen á 2 timmar 1600 kr 

Teoripaket : bokpaket, teorikurs och dataövningar 2500 kr Rabatt 300 kr
Komplett bokpaket  600 kr
Dataövningar 600 kr
Enskild teorilektion 40 min 460 kr
Förköp 6 st enskilda teorilektioner 2 600 kr Rabatt 160 kr
Förköp 10 st enskilda teorilektioner 4 200 kr Rabatt 400 kr
Inläsningstjänst (ljudfil till bok) 100 kr

Viktig information: Vid alla köp av förskottspaket är giltighetstiden 2 år. Utnyttjas inte lektionerna

inom den perioden från och med betalningens datum upphör lektionerna att gälla. 

Riskettan och Handledarutbildning

Risk 1: 650 kr

Risk 2: (vi hjälper till att boka när det är dags) 1 900 kr

Introduktionsutbildning inkl. 1 kursmaterial/grupp 550 kr/500 kr/deltagare  

Körprov

Ansökan om förlängt teoriprov/tolkprov/muntligt prov 370 kr 
Utredning ordavkodning och läshastighet 1 600 kr   
(Krävs om du inte har tex dyslexiutredning sedan tidigare)

Körprov med trafikskolans bil (inklusive uppvärmningslektion 40min) 1 600 kr
Skolan bokar utifrån personlig utbildningsplan                              
(Trafikverket debiterar avgift separat)

 

Betalning och avbokning
Observera att ALLA lektioner skall betalas senast vid lektionstillfället.
Återbud skall lämnas senast
kl. 13.00 vardagen innan, annars debiteras lektionen.
Paketen samt dataövningarna gäller 1 år från inköpsdatum.