Prislista

Prislista 2020

Gäller från och med 2020-04-03

 

Körlektioner

Testlektion 80 min 490 kr 

(Gäller endast nya elever och vid köp av 5 extra körlektioner för 2700 kr)

Körlektion 40 min  540 kr
 
10 Körlektioner, förköp  5100 kr                       Rabatt 300 kr 
20 Körlektioner, förköp   10100 kr                    Rabatt 700 kr 

Paketpris

Startpaket 1: 10 körlektioner, bokpaket, teorikurs & dataövningar  7 500 kr
Rabatt 700 kr
Startpaket 2: 10 körlektioner, bokpaket, dataövningar, teorikurs & Riskettan 8 100 kr  
Rabatt 700 kr

Teori

Teorikurs 5 tillfällen á 2 timmar 1600 kr 

Teoripaket : bokpaket, teorikurs och dataövningar 2500 kr
Rabatt 300 kr
Komplett bokpaket  600 kr
Dataövningar 600 kr
Enskild teorilektion 40 min 460 kr
Förköp 6 st enskilda teorilektioner 2 600 kr
Rabatt 160 kr                                                                                                                                                                                                                                                       Förköp 10 st enskilda teorilektioner 4 200 kr
Rabatt 400 kr

Inläsningstjänst (ljudfil till bok) 100 kr

Riskettan och Handledarutbildning

Risk 1: 650 kr

Risk 2: (vi hjälper till att boka när det är dags) 1 900 kr

Introduktionsutbildning inkl. 1 kursmaterial/grupp 550 kr/500 kr/deltagare  

Körprov

Ansökan om förlängt teoriprov/tolkprov/muntligt prov 370 kr 
Utredning ordavkodning och läshastighet 1 600 kr   
(Krävs om du inte har tex dyslexiutredning sedan tidigare)

Körprov med trafikskolans bil (inklusive uppvärmningslektion 40min) 1 600 kr
Skolan bokar utifrån personlig utbildningsplan                              
(Trafikverket debiterar avgift separat)

 

Betalning och avbokning
Observera att ALLA lektioner skall betalas senast vid lektionstillfället.
Återbud skall lämnas senast
kl. 13.00 vardagen innan, annars debiteras lektionen.
Paketen samt dataövningarna gäller 1 år från inköpsdatum.