Prislista

Prislista 2019

 

Körlektioner

Körlektion 40 min  520 kr
 
10 Körlektioner, förköp   4 950 kr                       Rabatt 250 kr 
20 Körlektioner, förköp   9 800 kr                       Rabatt 600 kr 

Paketpris

Startpaket 1: 10 körlektioner, bokpaket, teorikurs & dataövningar  7 400 kr
Rabatt 600 kr
Startpaket 2: 10 körlektioner, bokpaket, dataövningar, teorikurs & Riskettan 8 000 kr  
Rabatt 650 kr

Teori

Teoripaket : bokpaket, teorikurs och dataövningar 2500 kr
Rabatt 400 kr
Komplett bokpaket 600 kr
Dataövningar 600 kr
Enskild teorilektion 40 min 450 kr
Förköp 5 st enskilda teorilektioner 2 100 kr
Rabatt 150 kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                Förköp 10 st enskilda teorilektioner 4 100 kr
Rabatt 400 kr

Bok på CD-skiva (beställs vid förfrågan) 400 kr

Riskettan och Handledarutbildning

Risk 1: 650 kr

Risk 2: (vi hjälper till att boka när det är dags) 1 900 kr

Introduktionsutbildning inkl. 1 kursmaterial/grupp 550 kr/500 kr/deltagare  

Körprov

Ansökan om förlängt teoriprov/tolkprov/muntligt prov 370 kr 
Utredning ordavkodning och läshastighet 1 600 kr   
(Krävs om du inte har tex dyslexiutredning sedan tidigare)

Körprov med trafikskolans bil (inklusive uppvärmningslektion 40min) 1 600 kr
Skolan bokar utifrån personlig utbildningsplan                              
(Trafikverket debiterar avgift separat)

 

Betalning och avbokning
Observera att ALLA lektioner skall betalas senast vid lektionstillfället.
Återbud skall lämnas senast
 kl. 13.00 dagen innan, annars debiteras lektionen.
Paketen samt dataövningarna gäller 1 år från inköpsdatum.