Riskettan

Riskettan B Personbil

Riskettan är en obligatorisk del av riskutbildningen.  Det är en lärarledd utbildning som ger dig kunskap om hur alkohol, droger, trötthet och andra negativa beteenden påverkar körförmågan. Kursen kräver aktivt deltagande i diskussion för att bli godkänd.

Kursen tar cirka 3 timmar, exklusive raster. Under rasten bjuder vi på fika.

Efter riskutbildningen ska du känna till följande:

Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken.

Hur passagerare, mobiltelefoner, stress och andra distraktionsfaktorer påverkar dig som förare.

Hur olika typer av beteenden och attityder påverkar dig och andra i trafiken.

Olycksrisker hos olika grupper såsom ”män-kvinnor”, ”yngre-äldre”.

Risker, konsekvenser och påverkan av rattfylleri, drogmissbruk och trötthet, samt hur du ska undvika negativa beteenden i trafiken och hindra andra.

När du gått riskettan, så ser vi på Yvonnes trafikskola till att du registreras hos Transportstyrelsen.

Giltighetstid för riskettankurs:

Riskettan gäller i fem år från dagen den genomfördes.

Anmäl dig till riskettan här eller ring oss på 08-520 150 90.

Meddelande till dig som gjort anmälan till Riskettan via vår hemsida:

Vi skickar alltid ut information inför utbildningen till angiven mailadress. Tyvärr tenderar informationen att ibland sorteras till skräppost.

Om INTE bekräftelsen nått fram, RING för att få upplysningar kring kurstillfället.

Riskettan

 

Verifiera