Prislista

Prislista från och med 2021-04-12

Körlektioner

Våra körlektioner är 50 minuter för att körningen ska bli så effektiv som möjligt och det betyder även att minutpriset blir väldigt förmånligt!!!

Körlektion 50 min 660 kr
Körlektion 50 min, gymnasieelev 630 kr

gymnasierabatten börjar gälla vid besked till trafikskolans reception

5   Körlektioner, förköp  3 200 kr                        Rabatt 100 kr   
10 Körlektioner, förköp  6 200 kr                        Rabatt 400 kr 
20 Körlektioner, förköp 12 200 kr                       Rabatt 1000 kr 

Paketpris

Startpaket 1: 5 körlektioner, komplett bokpaket & dataövningar 4 200 kr
Rabatt 350 kr
Startpaket 2: 5 körlektioner, komplett bokpaket, dataövningar & 3 enskilda teorilektioner 5 800 kr 
Rabatt 490 kr

Teori

Teoripaket : komplett bokpaket, teorikurs och 3 enskilda teorilektioner 2 700 kr
Rabatt 290 kr                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Komplett bokpaket 650 kr
Dataövningar 600kr                                                                                                                                                                                                                                                       

Enskild teorilektion 50 min 580 kr

Förköp 5 st enskilda teorilektioner 2 750 kr
Rabatt 150 kr

Förköp 10 st enskilda teorilektioner 5 400 kr
Rabatt 400 kr

Viktig information: Vid alla köp av förskottspaket är giltighetstiden 2 år. Utnyttjas inte lektionerna

inom den perioden från och med betalningens datum upphör lektionerna att gälla. 

Riskettan och Handledarutbildning

Risk 1 650 kr

Risk 2 (vi hjälper till att boka när det är dags) 2 000 kr
Introduktionsutbildning inkl 1 kursmaterial/grupp 500 kr/550 kr deltagare

Körprov

Ansökan om förlängt teoriprov/tolkprov/muntligt prov 380 kr 
Utredning ordavkodning och läshastighet 1 800 kr   
(Krävs om du inte har tex dyslexiutredning sedan tidigare)

Körprov med trafikskolans bil (inklusive uppvärmningslektion 50min) 1 700 kr
Skolan bokar utifrån personlig utbildningsplan                              
(Trafikverket debiterar avgift separat)

Betalning och avbokning
Observera att ALLA lektioner skall betalas senast vid lektionstillfället.
Återbud skall lämnas senast kl. 13.00 dagen innan, annars debiteras lektionen.